Aplikuj
Kto może wziąć udział?

Poznaj podróżników po świecie audytu

ZAMKNIJ
Nagrody

Kto może wziąć udział?
Studenci
lub zeszłoroczni
absolwenci
Kierunków
ekonomicznych
od III roku studiów
licencjackich
zainteresowani
tematyką audytu

Etapy

Nagrody

nagrody
rzeczowe
gwarantowana
oferta praktyk lub pracy
certyfikat
uczestnictwa
Poprzednie edycje

Etapy

Poprzednie edycje

Poprzednie edycje
W szkoleniach wzięło udział osób
Ofertę praktyk otrzymało osób
Ofertę pracy otrzymałoosób

Weź udział

Zaaplikuj do programu!
Jeśli masz pytania, napisz do nas
worldofaudit@kpmg.pl

Aplikuj

Bądź z nami na bieżąco

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) jest podmiotem prawa szwajcarskiego. Podmioty członkowskie sieci niezależnych podmiotów KPMG są stowarzyszone z KPMG International. KPMG International nie prowadzi działalności usługowej na rzecz klientów. Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG International lub inny podmiot członkowski ani do zaciągania w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań w stosunkach z osobami trzecimi, jak również KPMG International nie ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub zaciągania za nie zobowiązań.